Chất liệu được làm 100% bằng Đồng

Dây dẫn bên trong dây đồng đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu trong quá trình truyền dữ liệu.

Tốc độ mạng cao và ổn định hơn

Cáp CAT.6 cung cấp tốc độ vượt trội so với những loại cáp cũ hơn.

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Đặc tả kỹ thuật chi tiết

Datasheet

Tải về