Nhà máy Công ty Thuốc lá Sài Gòn

nha-may-cong-ty-thuoc-la-sai-gon

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn (VINATABA Sài Gòn) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Bài viết chi tiết

ITES

25 March 2020 at 0:03 AM