Học viện Hải quân Nha Trang

ITES

19 February 2020 at 0:02 AM
Dự án Trường học

học-vien-hai-quan-nha-trang

  • Tên dự án: Học viện Hải quân Nha Trang
  • Địa chỉ: 30 Trần Phú,Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Học viện Hải quân Nha Trang
  • Quy mô: Cơ sở đào tạo tổng diện tích 238.000 m2
  • Hạng mục -Vai trò triển khai:  Nhà thầu Cung cấp Mạng trục cáp quang, hệ thống Data, IP Camera, Data Center
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian hoàn thành:

Blog