Trường Quốc tế Mỹ TP.Hồ Chí Minh

ITES

20 February 2020 at 0:02 AM
Dự án Trường học

truong-quoc-te-my

  • Tên dự án: Trường Quốc tế Mỹ TP.Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ: 220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Quản trị Tài nguyên Tri Thức
  • Quy mô: Trường học quy mô 1 tầng bán hầm, 4 tầng cao và mái, tổng DT sàn xây dựng 15.000 m2
  • Hạng mục -Vai trò triển khai: Nhà thầu Cung cấp Hệ thống IP Camera
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian hoàn thành:  Tháng 02/2017

Blog