Tuyển dụng nhân viên Kế toán tổng hợp

tuyen-dung-nhan-vien-ke-toan-tong-hop

Phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến hoạt động Kế toán, tài chính – Công ty ITES nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch, chiến lược và tài chính của Công ty đề ra. Bài viết chi tiết

14 October 2021 at 0:10 AM

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật (M&E)

tuyen-dung-nhan-vien-ky-thuat-m-e

Chịu trách nhiệm giám sát quá trình thi công tại công trường, đảm bảo chất lượng - khối lượng tuân theo thiết kế được duyệt - tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành cũng như các vấn đề về tiến độ xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Bài viết chi tiết

ITES

07 October 2021 at 0:10 AM

Tuyển dụng Kỹ thuật Bim Cơ điện

tuyen-dung-ky-thuat-bim-co-dien

Chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra bản vẽ shop hệ thống điện, điện nhẹ, hệ thống phòng cháy - chữa cháy,…. công ty triển khai tại dự án. Bài viết chi tiết

ITES

07 October 2021 at 0:10 AM

Tuyển dụng nhân viên Presale (Viết giải pháp)

tuyen-dung-nhan-vien-presale-viet-giai-phap

Tìm hiểu các giải pháp của công ty và diễn đạt nội dung các giải pháp. Bài viết chi tiết

ITES

06 July 2021 at 0:07 AM

Tuyển dụng nhân viên Sale Admin

tuyen-dung-nhan-vien-sale-admin

Chuẩn bị và theo dõi các thủ tục giấy tờ, hồ sơ pháp lý, thanh toán , hợp đồng theo đúng tiến độ & quy trình. Bài viết chi tiết

ITES

06 July 2021 at 0:07 AM