Nhà máy Công ty Thuốc lá Sài Gòn

ITES

25 March 2020 at 0:03 AM
Dự án Nhà máy

  • Tên dự án:  Nhà máy Công ty Thuốc lá Sài Gòn
  • Địa chỉ: I, Lot C45, Đường số 7, Khu công nghiệp, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Công ty Thuốc lá Sài Gòn
  • Quy mô: Nhà máy tổng diện tích 140.000 m2
  • Hạng mục -Vai trò triển khai:  Nhà thầu Cung cấp Hệ thống IP Camera
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian hoàn thành:  Tháng 02/2017

Blog