Giải pháp quản lý tòa nhà

Hệ thống quản lý tòa nhà (Building Management System) cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hòa thông gió, cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy – chữa cháy v.v…, đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được chính xác, kịp thời.

Chi tiết giải pháp

Giải pháp điều khiển chiếu sáng thông minh

Hệ thống chiếu sáng thông thường bạn tắt/mở bằng tay. Đối với giải pháp chiếu sáng thông minh của ITES bạn sẽ điều khiển qua điện thoại hoặc công tắc cảm ứng được gắn trên tường.

Chi tiết giải pháp